Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΤΕΜΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

Η Α.Σ. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «ΤΕΜΠΗ», έτσι όπως αυτή έχει συμφωνηθεί από τους Εταίρους και έχει υποβληθεί προς εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας βάσει της υπ αριθμ. 53/17-4-2012 Πρόσκλησης της ΕΔΑ του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,Δράση 7 Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της κατηγορίας παρέμβασης 1: «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

Στόχος της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών κα ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.

Ο Συντονιστής Εταίρος αναλαμβάνει την υποχρέωση – χωρίς καμία αντίστοιχη οικονομική ή άλλη απαίτηση - να διαθέσει στην «ΑΣ» την απαιτούμενη για τη λειτουργία της υλικοτεχνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων στέγασής της) καθώς και το απαραίτητο για τη λειτουργία της προσωπικό, χωρίς η παραχώρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού να λογίζεται στην περιουσία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η έδρα του συντονιστή εταίρου, όπου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα σχετικά με την λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης έγγραφα.

ΜΕΛΗ Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

(Συντονιστής Εταίρος) με έδρα: Σωκράτους 119, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ που εκπροσωπείται από: Νούλα Νικόλαο

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

με έδρα Καλυψούς Αλεξούλη 27, Τ.Κ. 40003, ΑΓΙΑ, που εκπροσωπείται από: Γκουντάρα Αντώνη.

  • ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

με έδρα Μακρυχώρι Δήμου Τεμπών που εκπροσωπείται από: Κολλάτο Κωνσταντίνο.

  • HORIZON E.Ε

(N.NΟYΛAΣ - A. AMANATΙΔΗΣ Ε.Ε.) με έδρα: Σωκράτους 119, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ που εκπροσωπείται από: Νούλα Νικόλαο

  • ΝΕΟΤΕCH R&D O.E

(N.NOΥΛΑΣ –Δ. ΚΑΡΡΑΣ Ο.Ε.) με έδρα: Σωκράτους 119, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ που εκπροσωπείται από: Καρρά Δημήτριο.

  • ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

με έδρα: Παπακυριαζή 44, Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ που εκπροσωπείται από: Παληογιάννη Δημήτριο.

  • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ .GR

(ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) με έδρα: Μενεδήμου 10, Τ.Κ.: 10444, ΑΘΗΝΑ,που εκπροσωπείται από: Βούζα Χρήστο.

ΕΔΡΑ Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ
Κύπρου 24-28, 41222, Λάρισα
Τ
ηλ: 2410552706
Fax: 2410552790
http://topsa-filoktitis.gr
e-mail: info@topsa-filoktitis.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Καρράς Δημήτριος
    (Νόμιμος Εκπρόσωπος και Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Γκουντάρας Αντώνιος
    (Αντιπρόεδρος)
3. Καρατέγος Μιχαήλ
    (Γραμματέας)
4. Αμανατίδης Αστέριος
    (Μέλος)
5. Νούλας Νικόλαος
    (Μέλος)
6. Παληογίαννης Δημήτριος
    (Μέλος)
7. Βούζας Χρήστος
    (Μέλος)

Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Νούλα Νικολάου ως Διαχειριστή της Α.Σ.


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού