ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τόξο παραλίας του νομού Λάρισας, που είναι περιοχές που γεωγραφικά ανοίκουν στο Δήμο Αγίας και στο Δήμο Τεμπών.

Για την επιλογή της περιοχής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια εντοπισμού Τοπικών Αγορών Εργασίας:

 • Κ1: Πόλων Απασχόλησης α τάξης (ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων: 5.000, ελάχιστη συγκράτηση απασχολούμενων: 75%, ελάχιστη προσέλκυση απασχολούμενων: 10%)

 • Κ2: Πόλων Απασχόλησης β τάξης (ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων: 3.000, ελάχιστη συγκράτηση απασχολούμενων: 50%, ελάχιστη προσέλκυση απασχολούμενων: 7,5%)

 • Κ3: Λειτουργικών Περιφερειών 1ου και 2ου επιπέδου των Πόλων Απασχόλησης α τάξης

 • Κ4: Λειτουργικών Περιφερειών των Πόλων Απασχόλησης β τάξης

 • Κ5: Θυλάκων Απασχόλησης


Η περιοχή παρέμβασης επιλέχθηκε με γνώμονα την αντικειμενική ύπαρξη Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤΑΕ) με κριτήριο τη γεωγραφική εγγύτητα 10 γεωγραφικών ενοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά (τουριστικοί προορισμοί, παραθαλάσσιοι και ημιορεινοί προορισμοί, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, εποχική απασχόληση)
Συγκεκριμένα:
Νέοι Πόροι, Μεσάγγαλα, Παλαιόπυργος, Αγιόκαμπος, Στόμιο, Καρίτσα, Μελιβοία, Ραψάνη, Αγιά, Σκλήθρο.
Η χωρική ενότητα οροθετείται και χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερου κάλλους ακτογραμμή έκτασης 13 χιλιομέτρων που ξεκινά από την γεωγραφική περιοχή του Αγιόκαμπου και καταλήγει στη Βελίκα. Το παράλιο τόξο είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω του Εθνικού Οδικού Δικτύου, με την περιφερειακή οδό να ξεκινά από τον Αγιόκαμπο (απόσταση από Λάρισα 60 km) και να καταλήγει στο Στόμιο συνδέοντας όλα τα παράλια.

Τοπική Αγορά Εργασίας: Στην περιοχή δραστηριοποιούνται μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Οι μεγάλες σε έκταση παραλίες είναι οργανωμένες με πολλά καταστήματα εστίασης και αναψυκτήρια. Παράλληλα στον ημιορεινό τμήμα της περιοχής παρέμβασης έχει αναπτυχθεί η γεωργία με χαρακτηριστικά την αμπελουργία, την παραγωγή κάστανου, μήλου και ελιάς.

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ομάδες:

 • Άτομα που διαβιούν στο όριο της φτώχειας (κυρίως νέοι αγρότες και άνεργοι επιστήμονες)

 • Άνεργοι χωρίς προσόντα

 • Νέοι επιστήμονες.

 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

Η κύρια δραστηριότητα τους κατανέμεται κυρίως σε αγροτικές εργασίες την παραγωγική περίοδο (συγκομιδής) και σε τουριστικές εργασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Τοπική Αγοράς Εργασίας ορίζεται η χωρική ενότητα η οποία αποτελείται από έναν πόλο απασχόλησης (είτε α
τάξης είτε β τάξης) και τη λειτουργική περιφέρειά του (εφόσον υφίσταται).

Στο σχέδιο δράσης η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται χωρικά σε τρεις περιοχές:

 • ΑΓΙΑ, ΜΕΛΙΒΟΙΑ, ΤΕΜΠΗ: Πόλοι Απασχόλησης β τάξης (ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων: 3.000, ελάχιστη συγκράτηση απασχολούμενων: 50%, ελάχιστη προσέλκυση απασχολούμενων: 7,5%)

 • Λειτουργικές Περιφέρειες των Πόλων Απασχόλησης α τάξης (Νέοι Πόροι, Παλαιόπυργος, Στόμιο, Σκλήθρο Καρίτσα, Βελίκα, Αγιόκαμπος κλ.π)

 • Αρκετούς θύλακες απασχόλησης (παραγωγής επιλεγμένων αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων, λειτουργία συνεταιρισμών παραδοσιακών προϊόντων κλ.π)


Ενώ γενικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι Πόλοι Απασχόλησης β
τάξης δυσκολεύονται να αναπτύξουν δικές τους λειτουργικές περιφέρειες και ως εκ τούτου συμμετέχουν στις λειτουργικές περιφέρειες των τεσσάρων Πόλων Απασχόλησης α΄τάξης (βλ. Χάρτη), οι Περιοχές Μελιβοία, Ραψάνη και Αγιά (Πόλος Απασχόλησης β τάξης) φαίνεται ότι δεν συμμετέχουν σε Τοπική Αγορά Εργασίας  πόλου απασχόλησης α τάξης. Αλλά, συμμετέχουν μόνο στην Τοπική Αγορά Εργασίας της οποίας αποτελούν πόλο β τάξης, και συγκεκριμένα σε περιοχές του τόξου παραλίας αλλά και ημιορεινές περιοχές οι οποίες και απαρτίζουν τη λειτουργική τους περιφέρεια. Πρόκειται για μία ένδειξη ότι η αυτοτέλεια των Τοπικών Αγορών Εργασίας των Πόλων Απασχόλησης β΄τάξης αυξάνεται με την απόσταση των πόλων αυτών από τους Πόλους Απασχόλησης α τάξης.


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού