ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 • ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:  «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»,

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,

 • ΔΡΑΣΗ 7 :  «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»

 • ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ :  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

 • ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: (ΔΕΙΤΕ την προκήρυξη βάσει της οποίας υποβλήθηκε το τοπικό σχέδιο) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ : ΤΕΜΠΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»

 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 395634

 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ :  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 75

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  264.500,00 ευρώ « Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ»


Η έναρξη της παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί 1 μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης με ίδια μέσα και θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2014.

Περιγραφή της Δράσης

Οι ενέργειες του Σχεδίου Δράσης στοχεύουν στη δημιουργία 3 νέων κοινωνικών συνεταιρισμών (ανά Δήμο) (κοινωνικών επιχειρήσεων) στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τουριστικές επιχειρήσεις της λειτουργικής περιφέρειας, σε μαθητές των δήμων, σε τελικούς καταναλωτές (παραγωγή-τυποποίηση-εμπορία παραδοσιακών βιολογικών προϊόντων των περιοχών παρέμβασης), σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων.

Τι περιλαμβάνουν οι δράσεις
...
Επιμέρους Στόχοι της παρέμβασης

...

Περιγραφή των βασικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης

...

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου

...

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:

...

διαβάστε αναλυτικά για την περιγραφή της δράσης... (περισσότερα...)

Περιοχή Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το τόξο παραλίας του νομού Λάρισας, που είναι περιοχές που γεωγραφικά ανοίκουν στο Δήμο Αγίας και στο Δήμο Τεμπών.

Για την επιλογή της περιοχής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια εντοπισμού Τοπικών Αγορών Εργασίας:

 • Κ1: Πόλων Απασχόλησης α τάξης (ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων: 5.000, ελάχιστη συγκράτηση απασχολούμενων: 75%, ελάχιστη προσέλκυση απασχολούμενων: 10%)

 • Κ2: Πόλων Απασχόλησης β τάξης (ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων: 3.000, ελάχιστη συγκράτηση απασχολούμενων: 50%, ελάχιστη προσέλκυση απασχολούμενων: 7,5%)

 • Κ3: Λειτουργικών Περιφερειών 1ου και 2ου επιπέδου των Πόλων Απασχόλησης α τάξης

 • Κ4: Λειτουργικών Περιφερειών των Πόλων Απασχόλησης β τάξης

 • Κ5: Θυλάκων Απασχόλησης


Στο σχέδιο δράσης η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται χωρικά σε τρεις περιοχές:

διαβάστε αναλυτικά για την περιοχή παρέμβασης... (περισσότερα...)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού